Historia

PODLASKI SZLAK BOCIANI

 Podlaski Szlak Bociani został utworzony w 2002 roku z inicjatywy Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) i EKOTON sp. z o.o. przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki, Samorządu Województwa Podlaskiego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A., Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DANCEE) oraz samorządów gminnych. W 2003 roku szlak otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w ogólnopolskim konkursie na najlepszy produkt turystyczny. W 2006 roku, przez Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną, wyznakowana została część suwalska szlaku.  W 2008 roku autorskie prawa majątkowe do znaku towarowego Podlaskiego Szlaku Bocianiego zostały przekazane Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W 2009 roku, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt „Odnowienie, oznakowanie i promocja Podlaskiego Szlaku Bocianiego jako ponadregionalnego produktu turystycznego łączącego cztery parki narodowe i ścianę wschodnią”. W 2010 roku szlak był nominowany do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. W 2011 roku, również dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt „Odnowienie oznakowania części suwalskiej i promocja - Podlaskiego Szlaku Bocianiego ”.  

Szlak przebiega przez najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Łączy najpiękniejsze miejsca województwa podlaskiego, w tym 4 parki narodowe: Białowieski – najstarszy polski park narodowy, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości - ostoja żubra, Narwiański - nazywany polską Amazonią, Biebrzański - największy park narodowy w Polsce - ostoja łosia oraz raj dla ornitologów, Wigierski – zespół jezior stanowiący jeden z najciekawszych i bezcennych krajobrazów naszego kraju. Podlaski Szlak Bociani jest najdłuższym znakowanym szlakiem rowerowym województwa podlaskiego liczącym 412,5 km. Dzięki tablicom informacyjnym można poznać życie i zwyczaje Bociana Białego oraz dowiedzieć się o miejscowościach i atrakcjach turystycznych na szlaku.

Podlaski Szlak Bociani należy do sieci Zielonych Szlaków - Greenways w Polsce. Greenways to szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzone wzdłuż rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych i kolei. Są to szlaki rowerowe, piesze, konne, wodne i innego typu trasy służące niezmotoryzowanym formom transportu i podróżowania. Zielone szlaki łączą regiony, atrakcje turystyczne i lokalne inicjatywy społeczne, wspierają rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i rekreacji oraz promują zdrowy i aktywny styl życia. Stwarzają szansę na poprawę jakości życia i środowiska, a także ożywiają gospodarkę lokalną przy poszanowaniu zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych www.greenways.pl.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna Wrota Podlasia Polska Organizacja Turystyczna Piękny Wschód