Promocyjny Rajd Rowerowy Podlaskim Szlakiem Bocianim pt. Pożegnanie Bocianów

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna Wrota Podlasia Polska Organizacja Turystyczna Piękny Wschód Greenways