Atrakcje

Atrakcje na Podlaskim Szlaku Bocianim:

0,0 km

Białowieski Park Narodowy

 • Park Pałacowy, Muzeum Przyrodniczo – Leśne, Obszar Ochronny Orłówka, Obręb Ochronny Hwoźna, Rezerwat Pokazowy Żubrów,
 • Ścieżki edukacyjne: Krajobrazy Puszczy, Żebra Żubra, Drzewa Puszczy, Miejsce Mocy, Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich,
 • Białowieski Szlak Transgraniczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na „Najlepszy Produkt Turystyczny 2008r.”.

Białowieża

 • Cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy z lat 1889-1894 z ceramicznym ikonostasem,
 • Cerkiew cmentarna pw. Św. Cyryla i Metodego z 1873r.,
 • Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z lat 1927-1935,
 • dworzec Białowieża Towarowa (obecnie restauracja),
 • Drewniany carski dwór myśliwski z 1845r. (obecnie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN),
 • Zabudowania carskie (Dom Marszałkowski, Stajnia carska, Dom Łaźni, Dom Szoferów),
 • Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia.

21,6 km

Narewka  

 • Cerkiew pw. Św. Mikołaja z II połowy XIX w. i cmentarz żydowski, Zalew Siemianówka (wieża widokowa w Babiej Górze i na Kosym Moście, Rezerwat Siemianówka),
 • Ścieżki edukacyjne: Pod Dębami, Szlak Puszczańskich Mokradeł, Szlak Świętego Eustachego.

32,7 km

Lewkowo Stare

 • Cerkiew pw. Św. Piotra i Pawła z końca XVIII w.

50,1 km

Narew

 • Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława Biskupa Męczennika z 1748r.,
 • Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

55,8 km

Kraina Otwartych Okiennic

 • Trasa Trześcianka – Soce – Puchły drewniane domy ze zdobionymi okiennicami (XIX w. i pocz. XX w.).

86,0 km

Doktorce  

 • Park linowy,
 • 2 kaplice z poł. XIX w. i skupisko bociana białego (40 gniazd) w Nawykach.

97,9 km

Suraż

 • Średniowieczne grodzisko - Góra Królowej Bony,
 • Kościół p.w. Bożego Ciała z lat 1873-1876,
 • Muzea: Archeologiczne i Etnograficzne, Dziedzictwa Pokoleń, Krzyży i kapliczek,
 • Wczesnośredniowieczna Osada słowiańska „Nawia”,
 • Kurhany z IV w. w Surażu, Zawykach, Doktorcach i Średzińskich.

130,7 km

Narwiański Park Narodowy

 • Dwór, Park Przydworski i wieża widokowa w Kurowie – Siedziba Parku,
 • Ścieżki edukacyjne: Kładka wśród bagien, Kładka Waniewo – Śliwno, Park przydworski w Kurowie, Kruszewo, Narew, Wędrując brzegiem Narwi,
 • „Przyczółek zerwanego Mostu” i ruiny betonowego wiatraka holenderskiego z 1936r. w Kruszewie,
 • Ruiny Fortu Koziołek w widłach Kurówki i Narwi.

146,5 km

Tykocin

 • Rynek barokowy w kształcie trapezu z pomnikiem Stefana Czarnieckiego z lat 1761–1763,
 • Kościół pw. Świętej Trójcy z lat 1742–1750,
 • Zespół klasztorny Benedyktynów z lat 1771–1791 (obecnie Dom Pomocy Społecznej),
 • Barokowa Synagoga z 1642r. i Dom Talmudyczny – oddział Muzeum Podlaskiego,
 • Kirkut – cmentarz żydowski z XVI w.,
 • Alumnat wojskowy z lat 1633–1645 (obecnie obiekt noclegowo–gastronomiczny),
 • Dworek administratora dóbr tykocińskich z XVIII w. (obecnie Dom Kultury),
 • Fortyfikacje zamku Króla Zygmunta Augusta (zamek odbudowany – własność prywatna),
 • Pomnik Orła Białego z 1982r.

2 km od Tykocina – Czarny szlak łącznikowy

Pentowo  

 • VII Europejska Wieś Bociania z 26 gniazdami bociana białego. Gospodarstwo agroturystyczne w historycznym dworze rodziny Toczyłowskich. Dwunastometrowa wieża widokowa. Unikatowa Galeria Bociania ze zdjęciami autorstwa znanych fotografików.

200,4 km

Biebrzański Park Narodowy

 • Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy,
 • Ścieżki edukacyjne: Terenowy Ośrodek Edukacyjny (znaki czerwone i zielone), Grobla Honczarowska, Torfowisko wysokie, Las, Wokół Fortu IV Twierdzy Osowiec, Brzeziny Kapickie, Wydmy, Barwik, Długa Luka, Błota Biebrzańskie - Nowy Lipsk, Błota Biebrzańskie – Szuszalewo, Las w zasięgu ręki, Borek bartny, Biały Grąd,
 • Carska droga, Twierdza Osowiec, Kanał Augustowski.

Osowiec – Twierdza

 • Twierdza Osowiec z lat 1882–1892 z czteroma fortami: Centralnym (I – udostępniony do zwiedzania), Zarzecznym (II), Szwedzkim (III) i Nowym (IV),
 • Muzeum Twierdzy Osowiec,
 • Polskie schrony bojowe z 1939r.

206,3 km

Goniądz

 • Kościół pw. Św. Agnieszki i Św. Antoniego Padewskiego z lat 1922–1924,
 • Kaplica p.w. Św. Floriana z 1864r.,
 • Kaplica cmentarna pw. Św. Ducha z 1907r.,
 • Młyn wodny z końca XIX w.

223,2 km

Dolistowie Starym

 • Kościół pw. Św. Wawrzyńca z lat 1789–1791,
 • Wiatrak z XIX w.

242,0 km

Jaminy

 • Drewniany Kościół pw. Św. Mateusza wybudowany w końcu lat 70-tych XVIII w. w Augustowie i przeniesiony do Jamin w 1845r.

248,7 km

Sztabin

 • Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła z lat 1905–1910,
 • Izba Regionalna imienia Romana Gębicza,
 • Przystań na Biebrzy.

257,2 km

Krasnybór

 • Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z lat 1584–1589,
 • Kaplica pw. św. Rocha z końca XVIII w.

307,0 km

Mikaszówka

 • Drewniany Kościół pw. Św. Marii Magdaleny z 1907r. urządzony w tradycyjnym puszczańskim stylu – liczne rogi jeleni i łosi,
 • Śluza Kanału Augustowskiego z 1828r.

Kanał Augustowski

 • należy do najbardziej cennych i popularnych zabytków polskiej kultury technicznej z pierwszej połowy XIX w.,
 • Jest kanałem żeglownym, który łączy dopływ Narwi i Biebrzy z Niemnem,
 • Na kanale jest 18 śluz - 14 z nich znajduje się w granicach Polski, 3 po stronie białoruskiej oraz 1 śluza graniczna (Kurzyniec),
 • Obecnie prowadzone są prace do wpisania Kanału na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
 • Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej „Turystyczny Produkt Roku2009”.

322,0 km

Głęboki Bród 

 • Rzeka Czarna Hańcza – najpiękniejsza rzeka Suwalszczyzny oraz popularny szlak kajakowy.
 • Wystawa „Historia i tradycja rybołówstwa nad Wigrami” w bazie rybackiej Wigierskiego Parku Narodowego.

339,8 km

Czerwony  Folwark 

341,5 km

Wigry 

 • Pokamedulski zespół klasztorny z Kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z lat 1704–1745 (zniszczony w 1915r. i odbudowany w latach 1944–1955), usytuowany na częściowo sztucznie usypanym półwyspie wigierskim,
 • Statek papieski „Tryton” odbywający rejsy po jeziorze Wigry.

344,2 km

Stary Folwark

 • Muzeum Wigier – muzeum oraz ośrodek edukacyjny Wigierskiego Parku Narodowego w budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej,
 • Ośrodek PTTK – zabytkowy budynek schroniska oraz punkt widokowy na klasztor i jezioro Wigry.

350,4 km.

Wigierski Park Narodowy

 • Siedziba Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem,
 • Wystawa przyrodnicza ”Nad Wigrami”, Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”, Stała wystawa poplenerowa „Rzeźby w kamieniu”,
 • Ścieżki edukacyjne: Jeziora, Las, Płazy, Puszcza, Suchary.

378,2 km.

Szelment koło Jeleniewa

 • Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji to nowoczesny kompleks zapewniający dostęp do wszelkich form turystyki aktywnej, uprawiania sportów zimowych oraz aktywnego wypoczynku.

388,5 km.

Gulbieniszki

 • Cisowa Góra - tzw. "Suwalska Fudżijama", "Góra Gulbieniska" lub "Góra Sypana", stanowi doskonały punkt widokowy na teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Suwalski Park Krajobrazowy

 • Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie  - Baza edukacyjno - noclegowa i Izba regionalna,
 • Ścieżki edukacyjne: Na Górę Zamkową, Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy, Wokół jeziora Jaczno, Doliną Czarnej Hańczy, Porosty,
 • Góra Zamkowa, Wisząca dolina Gaciska, Jezioro Hańcza,
 • Głazowiska: Bachanowo nad Czarną Hańczą, Łopuchowskie, Rutka.

412,5 km

Stańczyki

 •  „Akwedukty Puszczy Rominckiej” – zabytkowe mosty kolejowe w Stańczykach są jednymi z najwyższych w Polsce (długość - 200m , wysokość - 36m). Most północny zbudowany był w latach 1912-1914, a południowy 1923-1926.
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna Wrota Podlasia Polska Organizacja Turystyczna Piękny Wschód