Kontakt

Regionale Touristische Organisation Podlachien

Str. Malmeda 6, 15-440 Białystok

tel. +48 85 653 77 97 

tel./fax +48 85 732 68 31

www.podlaskieit.pl

psb@podlaskiszlakbociani.pl

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna Wrota Podlasia Polska Organizacja Turystyczna Piękny Wschód Greenways